Doporučit výrobek: 4029 obousměrný čítač s předvolbou, DIL16