Stav košíku :

0 KčObsah košíku | Vyprázdnit košík | Tel.: 704 713 153

Porovnávání parametrů zboží

Adresa:
Rostislav Ondič
Keramická 124/7
71200 Ostrava - Muglinov
www.djoro.cz
djoro@djoro.cz

Kontakt:


tel.: 558 843 896

Blikající brzda - STAVEBNICE

Ilustrační foto

Blikající brzda - STAVEBNICE

Blikající brzda - STAVEBNICE


Přehled důležitých údajů

Název: Blikající brzda - STAVEBNICE
Kód produktu:W913
PartNO:153B
EAN:2022
Cena bez DPH:133,88Kč
Cena s DPH: 162,00Kč
Záruka:2 roky
Sklad1 ks
Počet kusů: ks

Cena: 162,00 Kč (Cena s DPH)

Obrázek výrobku:
Obrázek výrobku:
Obrázek výrobku:

Doplňující informace:

Blikající brzda - STAVEBNICE

Blikající brzdaElektronická stavebnice pro radioamatéry

Popis funkce:
Po sešlápnutí brzdového pedálu se brzdová světla (buď všechna, nebo jen střední) rozblikají s frekvencí cca 4× za dvě sekundy. Po této době již světla svítí nepřerušovaně.
Popis zapojení:
Základem zapojení jsou dva klopné obvody sestavené z jediného integrovaného obvodu NE556. První klopný obvod (IO1/1) je monostabilní a určuje čas necelé dvě sekundy, po který brzdové světlo bliká. Monostabilní obvod se uvede do chodu po sešlápnutí brzdového pedálu, čímž se přivede napájecí napětí na obvod. Jelikož v této době je kondenzátor C2 vybitý a na vstupu TRIG je nulové napětí, překlopí se obvod okamžitě a na výstupu OUT je kladné napětí blízké napájecímu. Kondenzátor C2 je během okamžiku nabit přes rezistor R2, ale to na stavu obvodu nic nemění. Napětí z výstupu OUT neprojde přes D1 a to umožní chod dalšímu klopnému obvodu, tentokrát astabilnímu, který zajišťuje přerušování svitu brzdového světla. Časovou konstantu prvního klopného obvodu má na starosti člen R1, C1. Po uplynutí času t1 = 1,1 × C1 × R1 se první klopný obvod překlopí do výchozího stavu a na jeho výstupu se objeví téměř nulové napětí. Tímto napětím se zablokuje chod astabilního klopného obvodu (IO1/2) a brzdová světla svítí dále nepřerušovaně.
Druhý klopný obvod je astabilní a má nastaveny časové konstanty rezistory R5, R6 a kondenzátorem C3. Po uplynutí času t1 zůstavá na výstupu OUT druhého klopného obvodu kladné napětí, protože vstup TRIG je zkratován před D1 a R4 na téměř nulovou úroveň. Tranzistor T1 je sepnut a tranzistor T2 taktéž. Brzdové světlo svítí nepřerušovaně. Rezistor R7 chrání tranzistor T1 před velkým proudem do báze, rezistor R9 slouží ke spolehlivému vypínání MOSFET T2.
Člen D2, C4 a R6 zmenšuje napájecí napětí pro integrovaný obvod a chrání ho před případnými špičkami z automobilové sítě.
Funkci obvodu lze zrušit sepnutím spínače S1, brzdové světlo potom svítí nepřerušovaně vždy po sešlápnutí pedálu.
Popis sestavení:
Součástky potřebné k sestavení předzesilovače jsou rozděleny do několika skupin: 1. Rezistory, 2. Kondenzátory, 3. Integrovaný obvod, 4. Tranzistory, chladič, šroubek a matice. 5. Přepínač, 6. Krabička, dvojlinka pro připojení přepínače. V tomto pořadí je vhodné plošný spoj osadit. V krabičce vyvrtáme tři otvory na kratší straně cca 10mm od sebe pro přívody podle použitého průřezu, doporučuji aspoň 0,75mm2 a jeden na delší straně uprostřed pro přepínač o průměru 5mm. Přesnost umístění otrovů není důležitá.
Uvedení do provozu :
K uvedení do provozu je nutný zdroj 12V a univerzální měřící přístroj - Avomet či digitální multimetr. Zkontrolujeme správnost zapájení všech součástí. Je-li vše v pořádku, očistíme desku od zbytků pájení, např. lihem nebo lihobenzinem. Připojíme napájecí napětí a zkontrolujeme funkci blikání a konstantní svitu při sepnutém spínači. Tím je blikač připraven pro použití.
Montáž do vozu:
Přerušíme kladný vodič od brzdového spínače k žárovce a přivedeme jej na přípojný bod (+12V). Vodič vedoucí k žárovkám připojíme k přípojnému bodu OUT. Zbylý přípojný bod (-) řádně ukostříme.
POZOR! - TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HOMOLOGOVÁNO A JEHO POUŽITÍ JE PROTO NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ! AUTOR NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY VZNIKLÉ NESPRÁVNÝM ZAPOJENÍM NEBO POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ.
Technické údaje :
Blikající brzda W913
Napájení: 12V
Maximální spínaný proud: 5A
Rozměry plošného spoje : 57 × 41mmobr. 1. Schéma zapojeníobr. 2. Osazovací plán

Rozpis součástek:
R1 .................... 1M5 R6 .................... 470k C3 .................... 470n T2 .................... IRF4905
R2 .................... 22k R7 .................... 2k2 C4 .................... 100n IO1 .................. NE555
R3 .................... 100k R9 .................... 15k D1 .................... KA261, 1N4148 S1 .................... přepínač
R4, R8 .............. 1k C1 .................... 1U D2 .................... BZ5V1 krabička KM27
R5 .................... 270k C2 .................... 10n T1 ..................... KC237,8,9 (BC546) chladič, dvojlinka

Vyhrazujeme si právo na změnu hodnot nebo typů součástek bez vlivu na funkci zařízení.
Mnoho úspěchů při stavbě, oživování a provozování našich stavebnic Vám přeje firma djoro.