Stav košíku :

0 KčObsah košíku | Vyprázdnit košík | Tel.: 704 713 153

Porovnávání parametrů zboží

Adresa:
Rostislav Ondič
Keramická 124/7
71200 Ostrava - Muglinov
www.djoro.cz
djoro@djoro.cz

Kontakt:


tel.: 558 843 896

Ultrazvukové poplašné zařízení - PLOŠNÝ SPOJ

Ilustrační foto

Ultrazvukové poplašné zařízení - PLOŠNÝ SPOJ

Ultrazvukové poplašné zařízení - PLOŠNÝ SPOJ


Přehled důležitých údajů

Název: Ultrazvukové poplašné zařízení - PLOŠNÝ SPOJ
Kód produktu:X328
PartNO:817A.818A
Cena bez DPH:9,90Kč
Cena s DPH: 9,90Kč
Původní cena:39,00 Kč
Záruka:24 měsíců
Hmotnost:15 g.
Stav výrobku:Akce
Sklad23 ks
Počet kusů: ks

Cena: 9,90 Kč (Cena s DPH)

Obrázek výrobku:
Obrázek výrobku:

Doplňující informace:

Ultrazvukové poplašné zařízení - PLOŠNÝ SPOJ

Ultrazvukové poplašné zařízení
Elektronická stavebnice pro radioamatéry

Sada součástak umožňuje sestavit zařízení reagující na pohyb věcí nebo osob v hlídaném prostoru.
Popis zapojení:
Zařízení je napájeno ze zdroje napětím 12V (11 až 14V), například z autobaterie nebo ze síťového adaptéru. Aby činnost poplašného zařízení nebyla ovlivňována změnami napájecího napětí, jsou v zapojení použity tři integrované obvody, stabilizující stejnosměrné napětí. Z prvního z nich, IO1(78L08), je napájen zdroj ultrazvukového signálu. Oscilátor využívá standardního zapojení integrovaného obvodu NE555 (IO2). Kmitočet určují kondenzátor C4, rezistory R2, R3 a odporový trimr P1. Utrazvukový piezoelektrický měnič SP1, jehož rezonanční kmitočet je přibližně 40kHz, vysílá signál do prostoru. Na přijímací straně je signál snímán ultrazvukovým měničem SP2 a zpracován zesilovačem IO4 (1/4 obvodu), jehož zisk lze měnit trimrem P2. Napájecí napětí pro přijímací obvod je stabilizováno IO3 na 8V. Logická část, spouštěná impulsem z vyhodnocovacího obvodu, se skládá ze dvou klopných obvodů typu D (74HC74). Je napájen ze samostatného stabilizátoru IO6 (5V - 78L05). Celé zařízení se uvádí do chodu přivedením napájecího napětí na svorky 1 a 2. Zapojení obsahuje i nastavovací prvky pro délku odchodu, příchodu a délky poplachu. Na výstupu celého zapojení je relé, kterým lze spínat sirénu, či blokovat různým způsobem nastartování automobilu. Zařízení může být samozřejmě využito i jinde než v autě. Pro ovládání tohoto poplašného zařízení lze využít i stavebnice naší firmy. Pro levnější variantu je to tzv. kódový zámek W205, u kterého jedním tlačítkem uvedeme zařízaní do chodu, a námi nastaveným čtyřmístným kódem toto zařízení vyřadíme z provozu. Druhá varianta využívá stavebnic W036 - vysílač DO a W037 - přijímač. Vysílač má provedení ve tvaru klíčenky (je možno použít neomezený počet vysílačů).
Popis setavení:
Součástky potřebné k sestavení poplašného zařízení jsou rozděleny do sedmi skupin: 1. Rezistory, 2. Kondenzátory, 3. Trimry, 4. Diody, 5. Polovodiče, 6. Relé, 7. Ultrazvukový vysílač a přijímač. Nejprve naohýbáme rezistory a diodu 1N4007 na rozteč 10mm, diody KA261 mají rozteč 7,5mm.Tyto rezistory, diody a dále kondenzátory (kromě kondenzátoru C14, který připojíme až během oživování),a trimry osadíme do desky plošných spojů. Pokračujeme v osazení tranzistoru a patic pro integrované obvody. Nakonec osadíme stabilizátory, relé a vysílač spolu s přijímačem (vysílač s přijímačem můžou být i mimo desku plošných spojů spojenou s deskou kablíky).
Uvedení do provozu:
K uvedení do provozu je nutný 11 až 14V a univerzální měřící přístroj - Avomet či digitální multimetr. Zkontrolujeme správnost zapájení všech součástí. Je-li vše v pořádku, očistíme desku od zbytků pájení, např. lihem nebo lihobenzinem. Do patic zasumeme integrované obvody. Běžce trimrů P1, P3 a P4 nastavíme do středové polohy a připojíme napájecí napětí. Změříme celkový odebíraný proud. Měl by se pohybovat kolem 30mA. Zkontrolujeme výstupní napětí všech tří stabilizátorů. Pokud máme možnost měřit kmitočet oscilátoru, nastavíme ho trimrem P1 asi na 40kHz. V okolí tohoto kmitočtu mají použité měniče největší účinnost. Zařízení bude citlivější, bude-li kmitočet signálu z vysílače odpovídat přesně rezonančnímu kmitočtu měniče, zapojeného na vstupu přijímače. Proto připojíme na výstup operačního zesilovače IO4 (vývod 1) voltmetr a trimrem P1 jemně doladíme kmitočet oscilátoru tak, aby napětí na vývodu 1 bylo maximální. Může se stát, že při nevhodně nastaveném kmitočtu se budou ozývat z měniče vysílače hvizdy, způsobené rozdílem mezi rezonančním kmitočtem měniče a kmitočtem oscilátoru. Lze je odstranit rozladěním oscilátoru za cenu mírného zmenšení citlivosti zařízení. Potom zařízení vypneme. Přijímač a vysílač postavíme ve vzálenosti přibližně 2m od odrazové plochy. Zmenšením odporu trimru P2 nastavíme malou citlivost přijímače a zařízení zapneme. Asi v poloviční vzdálenosti mezi měniči SP1 a SP2 a stěnou pohybujeme rukou v prostoru, kterým prochází ultrazvukový signál. Současně zvětšujeme citlivost přijímače trimrem P2 tak dlouho, až se kontrolka D4 (PŘÍCHOD) rozsvítí. Tím je ověřena správná reakce poplašného zařízení na změnu úrovně přijímaného signálu. Konečnou citlivost nastavíme až při umístění měničů v hlídaném prostoru a po napodobení předpokládaných pohybů nepovolané osoby v něm. Pak zapájíme kondenzátor C14 a opět zapneme zařízení. Přerušujeme ultrazvukový signál pohybem ruky mazi měniči. Dobu určenou k opuštění hlídaného prostoru, a po uplynutí které se při narušení prostoru rozsvítí kontrolka D4 (ale ještě se nespustí poplach), nastavíme trimrem P3 v rozsahu 5 až 60s. Prodlevu mezi okamžikem narušení hlídaného prostoru a začátkem poplachu určuje trimr P4 a lze ji nastavit v rozmezí 2 až 30s. Dobu trvání poplachu nastavíme trimrem P5 v rozmezí 3s až 2 minut. Během poplachu svítí kontrolka D5. Tím je oživení ukončeno a zařízení je připraveno pro použití.
Technické údaje: Ultazvukové poplašné zařízení X328
Napájení: 11 až 14V
Spotřeba: 30mA
Max. spínaný proud relé: 2A
Doba odchodu: 5 až 60 sekund
Doba příchodu: 2 až 30 sekund
Doba poplachu: 3 sekundy až 2 minuty

Seznam součástek:
R1 22R
R2,R5,R6,R9,
R10,R19 11k
R3 47k
R4 3,3k
R7,R8 22k
R11,R12 1M
R13,R15 100k
R14,R16 220R
R17 1,5k
R18 12k
R20 5,6k
C1 47M / 16V
C2,C7,C8,
C11,C16 100n
C3,C10,C12 4,7M / 10V
C4 220p
C5 1n
C6,C19 8,2n
C9 10M / 10V
C13 47M / 10V
C14 100M / 10V
C15 33n
C17 1M / 10V
C18 100M / 25V
P1 50k
P2 500k
P3,P4,P5 1M
D1,D2,D3,D8 KA 261
D4 LED červená
D5 LED žlutá
D6 1N4007
D7 LED zelená
T1 KC 237,238,239
IO1,IO3 78L08
IO2,IO7 NE 555
IO4 TL 084
IO5 74HC74
IO6 78L05
RE1 relé12V
SP1 400 ST
SP2 400 SR
Patice DIL8 2ks
Patice DIL14 2ks
Plošný spoj W302