Stav košíku :

0 KčObsah košíku | Vyprázdnit košík | Tel.: 704 713 153

Porovnávání parametrů zboží

Adresa:
Rostislav Ondič
Keramická 124/7
71200 Ostrava - Muglinov
www.djoro.cz
djoro@djoro.cz

Kontakt:


tel.: 558 843 896

Digitální hodiny LED červená - STAVEBNICE

Ilustrační foto

Digitální hodiny LED červená - STAVEBNICE

Digitální hodiny LED červená - STAVEBNICE


Přehled důležitých údajů

Název: Digitální hodiny LED červená - STAVEBNICE
Kód produktu:W902A
Cena bez DPH:426,00Kč
Cena s DPH: 426,00Kč
Záruka:2 roky
Skladskladem
Počet kusů: ks

Cena: 426,00 Kč (Cena s DPH)

Obrázek výrobku:

Doplňující informace:

Digitální hodiny LED červená - STAVEBNICE

Digitální hodiny
Elektronická stavebnice pro radioamatéry

Popis zapojení
Tyto hodiny zobrazují čas ve tvaru HH.MM.SS a pracují ve 24-hodinovém režimu. Jsou sestaveny z běžných a lehce dostupných integrovaných obvodů CMOS: Krystalového oscilátoru s předděličkou 4060 a sedmi dekadických čítačů 4026. Obvod 4060 (IO1) dělí frekvenci krystalu 32 768 Hz pomocí 14-stupňové binární předděličky až na frekvenci 2Hz. K čítání jsou použity čítače 4026, které se vyznačují přímými výstupy pro 7-segmentový displej. Na rozdíl od obvyklých BCD čítačů nepotřebují dekodér z BCD na 7 segmentů. Aktivní úroveň je úroveň log 1, takže použijeme displeje se společnou katodou. Mají také výstup Carry Out (vývod 5), který při přetečení inkrementuje další čítač. Frekvenci 2Hz nejprve musíme dělit dvěma, abychom získali 1Hz pro řízení sekund. To zajišťuje obvod IO3, pro jednoduchost také typu 4026, ač k němu nepřipojujeme žádný displej. Do jeho vstupu zavedeme signál 2Hz skrz R4, R5, R6. Čítací cyklus 10 musíme zkrátit na 2 pomocí vstupu reset (vývod 15). Jelikož nemáme k dispozici BCD výstupy, připojíme vstup reset na výstup segmentu g. Segment g není aktivní pro číslice 0 a 1, je aktivní pro číslici 2. Když tedy čítač dojde do stavu 2, téměř okamžitě se resetuje a dostane se tedy do stavu 0. Střídají se tedy pouze číslice 0 a 1 s frekvencí 1Hz. Signál 1Hz je díky tomu k dispozici hned na 4 výstupech - na výstupech segmentů a, d, e, f. Výstup 6 je spojen se vstupem čítače sekund - vývodem 1 obvodu IO4. Pozor, jako zdroj 1Hz nemůžeme použít výstup Carry Out IO2! Ten funguje jen pro dělení 6ti až 10ti, jelikož je na něm log 1 při stavu 0-4, log 0 při stavu 5-9. Při dělení dvěma je na něm tedy stále jen log 1. Obvody jednotek sekund a jednotek minut počítají od 0 do 9 (desítkově) a nepotřebují žádné úpravy počítacího cyklu. Obvody desítek sekund a desítek minut musí počítat od 0 do 5 (šestkově). Je tedy nutno zkrátit počítací cyklus na 6. Při stavu 6 se musí obvody resetovat - přejít ihned do stavu 0. Jelikož nemáme výstupy BCD, musíme stav 6 rozlišit podle výstupů pro segmenty. Využijeme segmenty e, f, g. Při stavu 6 jsou poprvé tyto segmenty všechny současně v log 1. Vstup reset (vývod 15) připojíme na tyto segmenty pomocí DRL (diodové-odporové logiky) tvořící 3-vstupové hradlo AND. Dokud nenastane stav 6, je vstup reset udržován ve stavu log 0 skrz alespoň jednu z diod. Ve stavu 6 je na tento vstup přivedena log 1 pomocí odporu R7 (respektive R8) a čítač přejde téměř ihned do stavu 0. Jednotky a desítky hodin musí po stavu 23 přejít do stavu 00. Oba čítače se tedy musí nulovat zároveň při stavu 24 (čítač jednotek hodin je ve stavu 4 a čítač desítek hodin ve stavu 2). Využijeme opět jednoduchou diodovou-odporovou logiku připojenou na segment g desítek hodin a segmenty f, g jednotek hodin. Tyto tři segmenty všechny současně nabývají log 1 poprvé ve stavu 24 a v tomto stavu dojde k resetu obou čítačů na hodnoty 00 (na vstupy reset je přivedena log 1 přes R9). Proud výstupů obvodů 4026 je poměrně malý (cca 1 - 3mA) a díky tomu nemusí mít displej sériové odpory, kterých by jinak muselo být celkem 42 (pro 6× 7 segmentů). Napětí na výstupech vlivem připojených LED poklesne na úroveň úbytku LED. Je ale potřeba, aby napětí výstupů bylo dostatečné na zajištění úrovně log 1 (>3,5V) pro vstupy reset. Jelikož úbytek napětí na LED je menší, zvýšíme ho pomocí sériových diod D12 a D13. Pokud by se údaje neresetovaly správně (hodiny po 23 či minuty a sekundy po 59 nepřejdou do stavu 00), pomůže přidat další diodu do série s D12 a D13. Přidáním další diody (diod) také lze snížit jas displeje a spotřebu hodin. Další možnou příčinou špatného resetování může být příliš vysoká hodnota R7, R8, R9 (příliš pomalý náběh log 1 na vstupech reset). V takovém případě pomůže snížení hodnot těchto odporů. Čas se nařizuje pomocí tlačítek TL1 a TL2. Nejprve nařídíme hodiny pomocí TL1 a pak minuty pomocí TL2. Během nařizování je přes tlačítka do čítačů přivedena vyšší frekvence. Odpory R4, R5 zabraňují kolizi dvou výstupů během stisku tlačítek. Odpor R6 a kondenzátor C7 odstraňují zákmity tlačítek. Rychlost chodu hodin lze doladit použitím kapacitních trimrů výměnou za kondenzátory C5 a C6, které jsou součástí stavebnice). Hodiny se napájí zdrojem 12V, odběr proudu je cca 120mA. Napětí je stabilizováno IO1 na 8V.

Popis sestavení
Osazení obou plošných spojů vyžaduje pečlivost a je nutné dodržet postup osazení dle rozpisu, zejména u desky řídící elektroniky!
Plošný spoj W902 - řídící elektronika:
1. Nejprve naohýbáme a zapájíme třináct drátových propojek J1 až J13 s roztečí 10mm (použijeme dodané rezistory navíc - vždy z jednoho dvě propojky). 2. Ze strany plošného spoje! zapájíme diody D3 až D11 společně s rezistory R7, R8 a R9. 3. Nyní již osadíme zbytek ze strany součástek, rezistory R1 až R6, diody D1 a D2, kondenzátory C1 až C6, stabilizátor IO1, krystal X1, integrované obvody IO2 až IO9 (pozor na elektrostatický náboj, který by mohl integrované obvody zničit, pájíme pájkou s uzeměným hrotem, nebo použijeme patice - nejsou součástí stavebnice) a nakonec pouzdro pro zálohovací baterii CR2032 a konektor pro napájení.
Plošný spoj W902A - displej a ovládací tlačítka:
1. Opět nejprve osadíme drátové propojky J14 až J37 (použijeme dodané rezistory navíc - vždy z jednoho dvě propojky). Všechny mají rozteč 7,5mm. 2. Pokračujeme zapájením segmentů displeje sestávajícím vždy ze tří kusů LED diod D1A až D6G, tj. celkem 126 kusů. 3. Nakonec zapájíme diody D12 a D13, tlačítka TL1 a TL2.

K pájení používejte kvalitní pájku (např. Sn60Pb) s dostatečným množstvím tavidla (kalafuna). Na závěr zkontrolujeme správnost zapájení součástek. Pokud je vše v pořádku, očistíme desky o zbytků pájení lihem nebo lihobenzinem. Nyní zbývá spojit oba plošné spoje pomocí pájecích plošek.

Uvedení do provozu
K uvedení do provozu je potřebný zdroj 12V, univerzální měř. přístroj (Avomet či digit. multimetr). Do držáku zasuneme baterii CR2032. Připojíme napájecí napětí. Odběr by měl být kolem 120mA. Pokud jste postupovali dle návodu, musí hodiny pracovat na první zapojení. Tlačítkem TL1 nastavíme hodiny a TL2 minuty. Při odpojení napájecího napětí diody zhasnou, hodiny ale stále jedou na záložní baterii.

Technické údaje
Digitální hodiny W902
Napájecí napětí : 12V
Odběr proudu ze zdroje : 120mA
Rozměr plošného spoje : W902 - 150 × 38mm, W902A - 150 × 51mmobr. 1. Schéma zapojení

Vyhrazujeme si právo na změnu hodnot nebo typů součástek bez vlivu na funkci zařízení.
Mnoho úspěchů při stavbě, oživování a provozování našich stavebnic Vám přeje firma