Stav košíku :

0 KčObsah košíku | Vyprázdnit košík | Tel.: 704 713 153

Porovnávání parametrů zboží

Adresa:
Rostislav Ondič
Keramická 124/7
71200 Ostrava - Muglinov
www.djoro.cz
obchod@djoro.cz

Kontakt:


tel.: 558 843 896

Digitální počítadlo STAVEBNICE

Ilustrační foto

Digitální počítadlo STAVEBNICE

Digitální počítadlo STAVEBNICE


Přehled důležitých údajů

Název: Digitální počítadlo STAVEBNICE
Kód produktu:W912
Cena bez DPH:146,00Kč
Cena s DPH: 146,00Kč
Záruka:2 roky
Skladskladem
Počet kusů: ks

Cena: 146,00 Kč (Cena s DPH)

Doplňující informace:

Digitální počítadlo STAVEBNICE

Digitální počítadloElektronická stavebnice pro radioamatéry

Popis zapojení:
Schéma zapojení počítadla je na obr. 1. Použité jsou obvody CMOS 4026. Obvod obsahuje pětistupňový dekadický Johnsonův čítač, dekoder a budič sedmisegmentového displeje. Čítá náběžnou hranu impulzů. Obsahuje výstup CR, na kterém se objeví úroveň "H" vždy po desíti načtených impulzech. Je vstupem pro další čítač. Všechny obvody nulujeme tlačítkem TL2. Použité jsou displeje se společnou katodou VQB27.

Popis sestavení:
Součástky potřebné k sestavení počítadla jsou rozděleny do několika skupin: 1. Drátové propojky řídícího plošného spoje - 9× 10mm a 1× 12,5mm, které vyrobíme z dodaných pěti kusů rezistorů. 2. Rezistory a kondenzátory. 3. Integrované obvody. 4. Jumperové lišty plošného spoje displeje, které si nalámeme z dodané lišty - 4× 2 piny a 4× 4 piny. 5. LED zobrazovače. V tomto pořadí je vhodné osadit součástky do plošného spoje. Nejdříve zapájíme drátové propojky J1 až J10 na řídící desku. Dále osadíme rezistory a kondenzátory, integrované obvody. Pokračujeme deskou displeje, kde nejdříve osadíme jumperové lišty. Desku displeje položíme plošnými spoji nahoru, do příslušných otvorů zasuneme jumperové lišty delšími výdody dolů a zapájíme, viz. obr. 2. Pečlivost se vyplatí při pozdějším osazení desky do řídícího plošného spoje. Nakonec zapájíme LED displeje, u kterých je nutné odštípnout pin 11 (u zkosené hrany). Nyní jen spojíme obě desky plošných spojů pomocí jumperových lišt. Do příslušných otvorů zapojíme napájecí napětí a spínače čítání a nulování (nejsou součástí stavebnice).

POZOR ! Integrované obvody jsou citlivé na elektrostatický náboj a magnetické impulsy trafopájky, proto doporučujeme pájet IO mikropájkou s uzemněným hrotem. Vzniku statického náboje lze zabránit uzemněním pracovní podložky vodivě spojené s pracovníkem, např. přes kovový řemínek hodin. Pokud nevlastníte mikropájku, je možno zapájet integrovaný obvod uzemněnou trafopájkou s tím, že zapnutí i vypnutí trafopájky je nutno provádět min. 50cm od integrovaného obvodu. Použití patic není možné z důvodu nízkého pracovního prostoru!

Uvedení do provozu :
K uvedení do provozu je nutný zdroj 9V a univerzální měřící přístroj - Avomet či digitální multimetr. 1. Zkontrolujeme správnost zapájení všech součástí. Je-li vše v pořádku, očistíme desku od zbytků pájení, např. lihem nebo lihobenzinem. 2. K zapojené desce přivedeme napájecí napětí. 3. Odběr ze zdroje by měl být kolem 300mA. Tlačítkem čítání TL1 vyzkoušíme činnost. Tlačítkem TL2 údaj na displeji vynulujeme. Tím je čítač připraven k použití.

Technické údaje :
Digitální počítadlo W912
Napájení: 9V, devítivoltová baterie vydrží cca 1 hodinu provozu
Spotřeba: při zobrazení "111" 100mA, při zobrazení "888" 300mA
Rozměry: 63 × 43mm, výška 22mm

obr. 1. Schéma zapojení

obr. 2 Osazení jumperových lišt na desce LED zobrazovače

obr. 3. Osazovací plán řídícího plošného spoje

obr. 4. Osazovací plád desky displeje

Rozpis součástek:

řídící deska
R1, R2 100k
C1 100n
C2 1U
IO1 až IO3 CMOS 4026
Drátové propojky 9× 10mm, 1× 12,5mm
Plošný spoj W912

deska displeje
Jumperové lišty 4× 2 piny, 4× 4 piny
LD1 až LD3 VQB27
Plošný spoj W912A

Vyhrazujeme si právo na změnu hodnot nebo typů součástek bez vlivu na funkci zařízení.

Mnoho úspěchů při stavbě, oživování a provozování našich stavebnic Vám přeje firma