Stav košíku :

0 KčObsah košíku | Vyprázdnit košík | Tel.: 704 713 153

Porovnávání parametrů zboží

Adresa:
Rostislav Ondič
Keramická 124/7
71200 Ostrava - Muglinov
www.djoro.cz
djoro@djoro.cz

Kontakt:


tel.: 558 843 896

Elektronická siréna s kolísavým tónem - STAVEBNICE

Ilustrační foto

Elektronická siréna s kolísavým tónem - STAVEBNICE

Elektronická siréna s kolísavým tónem - STAVEBNICE


Přehled důležitých údajů

Název: Elektronická siréna s kolísavým tónem - STAVEBNICE
Kód produktu:W909
PartNO:M2
EAN:2022k
Cena bez DPH:72,73Kč
Cena s DPH: 88,00Kč
Záruka:2 roky
Sklad1 ks
Počet kusů: ks

Cena: 88,00 Kč (Cena s DPH)

Doplňující informace:

Elektronická siréna s kolísavým tónem - STAVEBNICE

Elektronická siréna s kolísavým tónem
Elektronická stavebnice pro radioamatéry

Popis zapojení:
Vnitřním RC oscilátorem obvodu 4060 (IO1), doplněným vnějšími součástkami C2 a R3, je generován taktovací signál sirény o kmitočku asi 50kHz. Z taktovacího signálu se pak kaskádou binárních děliček, které IO1 4060 také obsahuje, odvozuje tónový signál pro reproduktor sirény a dále modulační signál, kterým se periodicky mění výška tónu. Tónový signál se vytváří jako logický součet dvou pravoúhlých signálů se střídou 1 : 1 z výstupů 5 a 7 IO1. Součtovým signálem se přes spínací tranzistor T1 budí reproduktor o impedanci 8 ohmů a zatížitelnosti minimálně 5W. Proud tranzistorem T1 je omezen rezistorem R6. Tónový signál má střední kmitočet asi 1,56kHz a střídu 3 : 4, tzn., že tranzistor T1 je 3/4 trvání periody tónového signálu sepnut a 1/4 periody vypnut. Díky střídě 3 : 4 je zvuk sirény podstatně ostřejší, než kdyby se tónový signál odebíral ze samotného výstupu 5 IO1, kdy by měl stejný kmitoček, avšak střídu 1 : 1 (možno vyzkoušet). Modulační signál, kterým je vytvářeno kolísání výšky tónu sirény, má kmitoček asi 3,1Hz a odebírá se z výstupu 13 IO1. Pravoúhlý průběh signálu je integračním článkem R2, C1 upraven na přibližně pilovitý a pak je tímto signálem posouván přes oddělovací rezistor R1 pracovní bod oscilátoru.
Popis sestavení:
Součástky potřebné k sestavení sirény jsou rozděleny do několika skupin: 1. Rezistory, 2. Kondenzátory, 3. Tranzistor, 4. Patice pro integrovaný obvod, 5. Integrovaný obvod. V tomto pořadí je vhodné osadit součástky do plošného spoje. Naohýbáme si rezistory na rozteč 10mm, rezistor R6 má rozteč 17,5mm. Dále osadíme kondenzátory, tranzistor a nakonec patici pro integrovaný obvod IO1.
Uvedení do provozu :
K uvedení do provozu je nutný zdroj 9 až 12V a univerzální měřící přístroj - Avomet či digitální multimetr. 1. Zkontrolujeme správnost zapájení všech součástí. Je-li vše v pořádku, očistíme desku od zbytků pájení, např. lihem nebo lihobenzinem. 2. Do patice zasuneme integrovaný obvod - pozor na správnou orientaci. 3. K zapojené desce připojíme reproduktor a po přivedení napájecího napětí by měl být okamžitě slyšek kolísavý tón. 4. Zkontrolujeme odběr poudu, který by měl být 150mA. Tím je siréna připravena k použití.
Výkon sirény je možné zvětšit zmenšením odporu rezistoru R6 až na nulu. V takovém případě je však nutné použít výkonnější reproduktor, "silnější" tranzistor T1 (Darlingtonův s kolektorovým proudem alespoň 5A), ktarý je nutné chladit a napájecí zdroj schopný dodat proud 2A.
Technické údaje :
Elektronická siréna s kolísavým tónem W909
Napájení: 9 až 12V
Spotřeba: 150mA
Rozměry: 35 × 32mmobr. 1. Schéma zapojeníobr. 2. Osazovací plán

Rozpis součástek:

R1 1M C1 2U2 objímka DIL16
R2 15k C2 33p plošný spoj W909
R3 330k C3 100U RE1 8 / min. 5W NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNICE!
R4, R5 4k7 T1 KD135 (BD135)
R6 22R / 2W IO1 4060

Vyhrazujeme si právo na změnu hodnot nebo typů součástek bez vlivu na funkci zařízení.

Mnoho úspěchů při stavbě, oživování a provozování našich stavebnic Vám přeje firma