Stav košíku :

0 KčObsah košíku | Vyprázdnit košík | Tel.: 704 713 153

Porovnávání parametrů zboží

Adresa:
Rostislav Ondič
Keramická 124/7
71200 Ostrava - Muglinov
www.djoro.cz
obchod@djoro.cz

Kontakt:


tel.: 558 843 896

Generátor zvuku mořského příboje - STAVEBNICE

Ilustrační foto

Generátor zvuku mořského příboje - STAVEBNICE

Generátor zvuku mořského příboje - STAVEBNICE


Přehled důležitých údajů

Název: Generátor zvuku mořského příboje - STAVEBNICE
Kód produktu:W903
Cena bez DPH:122,00Kč
Cena s DPH: 122,00Kč
Záruka:2 roky
Skladskladem
Počet kusů: ks

Cena: 122,00 Kč (Cena s DPH)

Doplňující informace:

Generátor zvuku mořského příboje - STAVEBNICE

Generátor zvuku mořského příbojeElektronická stavebnice pro radioamatéry
Popis funkce:
Tato stavebnice je zvuková hříčka, která má v pohodlí domova navodit atmosféru mořského pobřeží se zvukem jemného příboje. Tento zvuk je velmi uklidňující a působí jako balzám na naše nervy. Generovaný zvuk je překvapivě věrný, k čemuž přispívají i přirozeně působící nahodilosti v rytmu a barvě zvuku příboje.
Popis zapojení:
Schéma generátoru je na obr. 1. Základem přístroje je generátor šumu s tranzistorem T1 a operačním zesilovačem (OZ) IO1D. Šum je generován přechodem emitor-báze tranzistoru T1, kterému je vnucen proud v závěrném směru. Šum je pak asi 15× napěťově zesilován v zesilovači IO1D.
Z výstupu IO1D je šum veden do napětím řízeného filtru (VCF), který je tvořen součástkami R20 až R22, P1, C6 a D4. R20 a C6 tvoří jednoduchou dolní propust. Pravý vývod kondenzátoru C6 je připojen přes diodu D4 ke sběrnici s předpětím +6V, která pro nf signál představuje uzemnění. Modulační signál, kterým se filtr řídí, je přiváděn na horní vývod rezistoru R22. V závislosti na velikosti okamžitého napětí modulačního signálu se mění dynamický odpor diody D4, přes který je C4 z hlediska nf signálu uzemněn, a tím se mění kmitočtová charakteristika dolní propusti. Změnou kmitočtové charakteristiky filtru se mění "barva" šumu - od “oblého" až po "ostrý". Pracovní bod VCF se nastavuje trimrem P1.
Za VCF je zařazen napětím řízený útlumový článek (VCA) se součástkami C7 až C9, R23 až R28, P2 a D5, který moduluje amplitudu šumu. Modulační signál se přivádí na horní vývod rezistoru R25. Útlum článku se opět mění změnou dynamického odporu diody D5. Pracovní bod VCA se nastavuje trimrem P2.
Signál pro modulaci VCF a VCA ja generován třemi multivibrátory s OZ IO1A až IO1C. Diody D1 až D3 upravují střídu generovaných pravoúhlých signálů tak, aby byly náležitě asymetrické.
Signály z multivibrátorů se slučují odporovou sítí s rezistory R5, R6, R11 a R16 a pomocí kondenzátoru C16 se tvarují na přibližně trojúhelníkový průběh. Na záporném pólu C16 je výsledný modulační signál tvořený posloupností "trojúhelníků", které mají "nahodilou" délku a rozkmit, jak to odpovídá nahodilému rytmu a výšce příbojových vln.
Modulací amplitudy a kmitočtového spektra šumu nepravidelnými "trojúhelníky" je dosaženo věrného přiblížení zvuku příboje.
Z VCA se vede modulovaný šum přes trimr P3 pro ovládání hlasitosti do výkonového zesilovače LM386 (IO3). K výstupu zesilovače se přes svorky J3 a J4 připojuje reproduktor o impedanci 8 ohmů. IO3 má napěťové zesílení asi 20 a poskytuje výkon asi 0,5W.
Generátor je napájen ss stabilizovaným napětím 9 až 12V ze síťového adaptéru. Tímto napětím je napájen výkonový zesilovač IO3 a asymetricky všechny OZ přes filtr R29, C11. Potřebné předpětí +6V pro vstupy OZ, rovné přibližně polovině napájecího napětí, obstarává stabilizátor 78L06 (IO2). Napájecí proud je 10 až 35mA v závislosti na nastavení hlasitosti zvuku.
Aby byly obvody generátoru chráněny proti případnému přepólování napájecího zdroje je vhodné zapojit do kladného přívodu napájení Schottkyho diodu 1N5819 (ve schématu na obr. 1 není zakreslena).
Popis sestavení:
Generátor zvuku mořského příboje je zkonstruovám z vývodových součástek na desce s jednostrannými plošnými spoji. Obrazec plošných spojů a rozmístění součástek jsou na obr. 2. Součástky osazujeme na desku od nejnižších (drátové propojky, rezistory, diody atd.) až po nejvyšší (trimry, radiální elektrolytické kondenzátory). Dbáme pečlivě na správnou polaritu diod a elektrolytických kondenzátorů. Drátové propojky jsou čtyři a jsou zhotoveny z odstřižených vývodů rezistorů. Obvody IO1 a IO3jsou vloženy do patic.
Uvedení do provozu :
K desce osazené součástkami připojíme reproduktor o impedanci 8 ohmů a napájecí napětí 12V. Odběr ze zdroje by se měl pohybovat mezi 10 až 35mA. Zkontrolujeme na výstupu stabilizátoru IO2 napětí +6V.
Při oživování především zkontrolujeme osciloskopem (stačí i logickou sondou, nebo diodou LED s rezistorem), že kmitají všechny tři multivibrátory.
U realizovaného vzorku kmital multivibrátor s OZ IO1A s periodou asi 12s, přičemž výstup 1 IO1A byl vždy po dobu 10s ve vysoké a asi 2s v nízké úrovni.Multivibrátor s OZ IO1B kmital s periodou asi 5s, výstup 7 IO1B byl vždy po dobu asi 3s ve vysoké a asi 2s v nízké úrovni. Konečně multivibrátor s OZ IO1C kmital s periodou asi 7,5s, výstup 8 IO1C byl vždy po dobu asi 0,5s ve vysoké a asi 7s v nízké úrovni.
Uvedené časy byly jen zhruba odhadnuty, protože pro měření analogovým osciloskopem jsou příliš dlouhé a pro měření stopkami zase příliš krátké.
Osciloskopem také zkontrolujeme, že na výstupu 14 OZ IO1D je šum o mezivrcholovém rozkmitu asi 1V.
Je-li vše v pořádku, nastavíme trimry P1 až P3. Trimrem P3 nastavíme plnou hlasitost. Trimrem P1 se nastavuje "ostrost" šumu, optimální nastavení u zkoušeného vzorku generátoru bylo asi uprostřed odporové dráhy. Trimrem P2 se nastavuje hloubka amplitudové modulace šumu. Na pravém krajním dorazu (tj. na dorazu při otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček) je šum zcela potlačen, z pravého krajního dorazu otáčíme trimrem doleva tak, aby šum byl potlačován jen v krátkých úsecích. U zkoušeného vzorku byl P2 optimálně nastaven asi v jedné třetině odporové dráhy od pravého dorazu. Nakonec trimrem P3 nastavíme přiměřenou hlasitost.
Přes poměrnou složitost obsahuje generátor jen nezáludné a "chodivé" obvody, vzorek generátoru fungoval na první zapojení. Určitou trpělivost vyžaduje nastavení trimrů, seřizujeme je podle sluchu tak, aby výsledný zvuk co nejlépe odpovídal zvuku příboje.
Oživenou desku můžeme vestavět do plastové skríňky, která poslouží i jako ozvučnice pro reproduktor. Místo trimru P3 můžeme použít potenciometr 10k, logaritmický (není součástí stavebnice).
K reprodukci zvuku generátoru můžeme též použít domácí audiozařízení. Signál odebereme z jezdce trimru P3 - OUT.
Technické údaje :
Generátor zvuku mořského příboje W903
Napájení: 9 až 12V
Spotřeba: 10 až 35mA
Rozměry: 82 × 41mmobr. 1. Schéma zapojeníobr. 2. Osazovací plán

Rozpis součástek:
R1, R6, R7, R27, R28 ................... 68k P1, P2 ......................................... 50k IO2 .................. 78L06
R2 ............................................... 270k P3 ............................................... 10k IO3 .................. LM386
R3, R8, R14 ................................. 56k C1, C2, C3, C17 ........................... 47U/16V objímka DIL8
R4, R9, R15 ................................. 100k C4 ............................................... 100n svitek objímka DIL14
R5, R10, R13 ............................... 22k C5, C13 ....................................... 100n keramika plošný spoj W903
R11, R24 ..................................... 33k C6, C14 ....................................... 47n svitek
R12 ............................................. 220k C7 ............................................... 10U/16V
R16, R18, R23 ............................. 10k C8, C9 ......................................... 220n svitek
R17 ............................................. 680k C10 ............................................. 10n svitek
R19 ............................................. 150k C11 ............................................. 100U/16V
R20 ............................................. 1k C12, C15, C16 ............................. 220U/16V
R21, R25, R26 ............................. 47k D1 až D5 ..................................... KA261 (1N4148)
R22 ............................................. 39k T1 ............................................... KC237 (BC546)
R29, R30 ..................................... 10R IO1 ............................................. LM324

Vyhrazujeme si právo na změnu hodnot nebo typů součástek bez vlivu na funkci zařízení. / Elektor 7-8/1991, AR 3/2007

Mnoho úspěchů při stavbě, oživování a provozování našich stavebnic Vám přeje firma