Stav košíku :

0 KčObsah košíku | Vyprázdnit košík | Tel.: 704 713 153

Porovnávání parametrů zboží

Adresa:
Rostislav Ondič
Keramická 124/7
71200 Ostrava - Muglinov
www.djoro.cz
obchod@djoro.cz

Kontakt:


tel.: 558 843 896

Digitální teploměr -50 až 125°C  PLOŠNÝ SPOJ

Ilustrační foto

Digitální teploměr -50 až 125°C PLOŠNÝ SPOJ

Digitální teploměr -50 až 125°C PLOŠNÝ SPOJ


Přehled důležitých údajů

Název: Digitální teploměr -50 až 125°C PLOŠNÝ SPOJ
Kód produktu:X332
Cena bez DPH:49,50Kč
Cena s DPH: 49,50Kč
Původní cena:99,00 Kč
Záruka:24 měsíců
Stav výrobku:Akce
Skladnení skladem
Obrázek výrobku:
Obrázek výrobku:
Obrázek výrobku:
Obrázek výrobku:

Doplňující informace:

Digitální teploměr -50 až 125°C PLOŠNÝ SPOJ

Digitální teploměr
Elektronická stavebnice pro radioamatéry

Sada součástek umožňuje sestavit modul digitálního teploměru, který měří teplotu v rozmezí -50,0 až +125,0°C. K zobrazení jsou použity sedmisegmentové displeje s výškou číslic 18mm. K napájení postačí stabilizované napětí +5V, jelikož součástí stavebnice je i měnič záporného napětí. Tato stavebnice je určena pro pokročilejší radioamatéry.
Popis zapojení:
Zapojení teploměru se skládá z proudového zdroje tvořeného operačním zesilovačem a napájecí diodou (teplotní čidlo). Jeho činnost je následující: obvod ICL7107 obsahuje velmi kvalitní vnitřní zdroj referenčního napětí, které je vyvedeno na pinu COMMON a je vztaženo vůči vývodu kladného napájecího napětí. Toto napětí je přivedeno na měnič, složený z rezistorů R2, R3 a víceotáčkového trimru P2. Na neinvertujícím vstupu operačního zesilovače je přibližně 1/3 referenčního napětí (vůči svorce COMMON), tedy asi 0,9V. Jak je známo z teorie operačních zesilovačů, rozdíl napětí mezi vstupy ideálního operačního zesilovače je vždy nulový. To znamená, že přesně stejné napětí musí být také na invertujícím vstupu (zanedbáme-li vstupní napěťovou nesymetrii). Aby byla uvedená podmínka splněna, musí být na rezistoru R4 stejné napětí jako na R3. Protože do vstupu ideálního operačního zesilovače proud neteče (zanedbáme-li vstupní klidové proudy), musí všechen proud, vytvářející úbytek na rezistoru R4 (asi 0,33mA), téci z výstupu operačního zesilovače přes měřící diodu, která je zapojena ve zpětné vazbě. Tímto zapojením se udržuje konstantní proud, tekoucí přes měřící diodu, nezávisle na změnách úbytku napětí na diodě při změnách teploty jejího P-N přechodu.
Výstupní napětí operačního zesilovače, které je při 0°C přibližně o 0,6V větší, než napětí na jeho obou vstupech, je přivedeno na vstup IN LO převodníku ICL7107. Aby při této teplotě displej teploměru ukazoval 00,0, musíme stejně velké napětí přivést také na vstup IN HI. K tomu právě slouží víceotáčkový trimr P2, s jehož pomocí provádíme kalibraci teploměru při uvedené teplotě. Druhý kalibrační bod je teplota 100°C. Naším úkolem je seřídit správně rozsah teploměru, což docílíme nastavením napěťového rozsahu převodníku ICL7107. To se provádí nastavením referenčního napětí, vloženého mezi vstupy REF HI a REF LO. Slouží k tomu víceotáčkový trimr P1, kterým odvětvíme určitý díl napětí vnitřního referenčního zdroje a zavedeme jej na vstup REF HI, přičemž svorka (vstup) REF LO je přímo spojena se zápornou svorkou referenčního zdroje COMMON. Kalibrace je tak snadná a jednoznačná.
Převodník ICL7107 potřebuje ke své činnosti kromě kladného napětí také záporný napájecí zdroj, který se připojuje na svorku VDD, v zapojení teploměru se zároveň využívá k napájení operačního zesilovače. Tento zdroj je realizován jako napěťový invertor na principu tzv. nábojové pumpy. Spínač tohoto měniče (šest paralelně spojených budičů obvodu CMOS4049), je řízen pravoúhlými impulsy generátoru převodníku ICL7107. K obvodům zdroje záporného napětí dále patří diody D1 a D2 a kondenzátory C1 a C2.
Segmenty displeje jsou přímo spojeny s příslušnými vývody převodníku ICL7107. Společné anody jsou spojeny s napájecím napětím +5V přes diodu D4.
Rozsvícení desetinné tečky příslušné sedmisegmentové číslice zajišťuje rezistor R7, který propojuje její vývod DP se společnou zemí.
K napájení teploměru je nutný stabilizovaný zdroj +5V.
Popis sestavení:
Celá konstrukce je řešena jako jednodesková. Plošný spoj je v provedení oboustranném s prokovenými dírami. Součástky potřebné k sestavení teploměru jsou rozděleny do šesti skupin: 1. Rezistory R3, R4, R7, diody D1 a D2, kondenzátory C1 a C2, přívod pro napájení, patice pro IO1, 2. Číslicovky O1 a O2, 3. Rezistory R5 a R6, kondenzátory C3, C4, C5, C6, C7 a dioda D4, 4. Rezistory R1 a R2, přívod pro čidlo (D3), trimry P1 a P2, 5. Integrované obvody IO2 a IO3 v SMD provedení, 6. Integrovaný obvod IO1. Součástky je třeba v tomto pořadí zapájet do plošného spoje!! Toto pořadí je nutno dodržet, protože při jeho nedodržení hrozí znemožnění zapájet všechny vývody součástek!! Pozor na správnou orientaci diod, elektrolytických kondenzátorů a integrovaných obvodů! Teplotní čidlo umístíme do vhodného pouzdra. Mělo by být malé z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí a malou tepelnou kapacitou, aby teploměr svižně reagoval na změnu teploty. Je rovněž nutné, aby pouzdro bylo vodotěsné a aby vlastní čidlo bylo dobře odizolované od pracovního prostředí i s ohledem na další nepříznivé vlivy (zašpinění, koroze a pod.). Délka vodiče, propojujícího čidlo s obvody teploměru může být až několik metrů, ale není vhodné dělat přívod delší, než potřebujeme. Nejvhodnější je stíněmý kablík. Pokud budeme potřebovat změnit délku, je nutné teploměr znovu zkalibrovat.Při osazování integrovaných obvodů IO2 a IO3 je nutno použít mikropájku s uzemněným pájecím hrotem. Při osazování těchto obvodů postupujeme následovně: na spodní plošku integrovaných obvodů naneseme trochu lepidla (možno použít lepící pastu na papír - jde pouze o zafixování tohoto obvodu před pájením). Pomocí pinzety umístíme IO na příslušné místo a zapájíme jednu krajní nožku. Případné posunutí obvodu vyrovnáme. Pokud je obvod ve správné poloze, provedeme zapájení ostatních nožek. Stejně postupujeme i při druhém obvodu. Nakonec zasuneme do patice IO1.
Uvedení do provozu:
K uvedení do provozu je nutný stabilizovaný zdroj +5V a univerzální měřící přístroj. Zkontrolujeme správnost zapájení všech součástí. Pokud je vše v pořádku, připojíme napájecí napětí a změříme odběr. Měl by se pohybovat kolem 100mA.
Nyní již postup vlastní kalibrace: čidlo umístíme do prostředí s teplotou 0°C, to jest ponoříme jej do vody ve které plavou kostky ledu. Necháme teploměr ustálit a potom otáčením trimru P2 nastavíme na displeji 00,0. Potom čidlo přemístíme do nádoby s vařící vodou a trimr P1 nastavíme tak, aby údaj teploměru byl 100,0°C. Tento postup je vhodné ještě jednou zopakovat. Po tomto seřízení je teploměr připraven pro použití.
Teploměr by měl být provozován při takové teplotě, která se od teploty, při níž byl kalibrován, neliší víc než o 10°C (jedná se o teplotu obvodů teploměru, ne čidla). Tím ovšem není nijak dotčena jeho schopnost pracovat v rozmezí teplot od 0 do 70°C.

Technické údaje: Digitální teploměr W313
Napájení: 5V stabilizované
Odběr ze zdroje: cca 100mA
Rozsah měřených teplot: -50,0 až +125,0°C
Pracovní teplota teploměru: 0 až 70°C

Seznam součástek:
R1         22kohm
R2, R3 10kohm
R4         2,7kohm
R5         68kohm
R6         100kohm
R7         270ohm
P1, P2  10kW
C1         10MF
C2         100MF
C3         100pF
C4, C6  100nF
C5         220nF
C7         10nF
D1, D2  BAT 46
D3         KA 261
D4         1N4007
IO1         ICL 7107
IO2         TL 061, 071, 081 SMD
IO3         CMOS 4049 SMD
O1, O2   BD-A812RD
Patice    DIL40 1ks
Plošný spoj W313

Pořadí osazování součástek:

1. Rezistory R3, R4, R7, diody D1 a D2, kondenzátory C1 a C2, přívod pro napájení, patice pro IO1

2. Číslicovky O1 a O2

3. Rezistory R5 a R6, kondenzátory C3, C4, C5, C6, C7 a dioda D4

4. Rezistory R1 a R2, přívod pro čidlo (D3), trimry P1 a P2

5. Integrované obvody IO2 a IO3 v SMD provedení